Dấu Hiệu Ngày Tận Thế - Truyện Ngắn Về Dajjaal -

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Dấu Hiệu Ngày Tận Thế - Truyện Ngắn Về Dajjaal -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Dấu Hiệu Ngày Tận Thế - Truyện Ngắn Về Dajjaal -: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn về Dajjaal được nhắc trong Hadith do Muslim ghi lại từ bà Faatimah bint Qais - cầu xin Allah hài lòng về bà -.
Thêm vào ngày: 2014-03-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/469468
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Câu Chuyện Ngắn Về Dajjaal
7.9 MB
: Câu Chuyện Ngắn Về Dajjaal .mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top