Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab: Trong bài thuyết giảng kể sơ lược về cuộc đời của vị anh hùng của lịch sử Islam Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab, được Trích từ “chương trình các ngôi vườn của thiên đàng” do tiến sĩ Sheikh Nabeel Al-I’wadhi thuyết trình.
Thêm vào ngày: 2014-03-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/469462
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab
35.1 MB
: Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab .mp3
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top