Jamaaal Muhammad ahmad

ulamaaiifii namoota Card Assembly
mataduree: Jamaaal Muhammad ahmad
diskiribshiina gabaabaa: shekh jamaal muhammad ahmad. nama daiwaa (gorsaa islaamaa) kan biyya etophiyaa. imaamaafii khaxiiba masgiida bilaal ture. biyya etophiyaa nannoo oromiyaa godina dhiha harargee magaalaa baddeessaatti. sadarkaan barnootaa -dippilomaa barnoota qooda daiwaa, usuuluddiinii fii afaan arabii-al ansowar islamic international inistityuty, finfinnee.irraa.
guyyaa edaame: 2014-02-28
Short Link: http://IslamHouse.com/465604
waraqaan tuun afaanoowwan itti aanu kanatti hiikamtee jirti: afaan arabii - amaariffaa
koodii sanduuqa kanaa koopii godhii sayita keetirra kaayadhu.
Go to the Top