සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: සෑම සමාජයකම අල්ලස් හා දූෂණය බහුලව පැති තිබේ. මෙම රෝගයට ආගමක් වශයෙන් අවවාද දෙන්නේ ඉස්ලාම් දහම පමණි
එකතු කළ දිනය: 2014-02-18
Short Link: http://IslamHouse.com/461411
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්
278.5 KB
Open: සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්.pdf
2.
සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්
3 MB
Open: සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්.doc
Go to the Top