Kiên Nhẫn & Chịu Đựng

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Kiên Nhẫn & Chịu Đựng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Trong bài viết phân tích về ý nghĩa của “kiên nhẫn”, thể loại kiên nhẫn, đây là một trong các ly do làm ân phước được nhân lên vô giới hạn cho một nô lệ vào ngày tận thế, kiên nhẫn được Allah yêu thích và là một trong các dấu hiệu của người có đức tin.
Thêm vào ngày: 2014-02-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/461383
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Kiên Nhẫn & Chịu Đựng
523.4 KB
: Kiên Nhẫn & Chịu Đựng.pdf
2.
Kiên Nhẫn & Chịu Đựng
4.7 MB
: Kiên Nhẫn & Chịu Đựng.doc
Go to the Top