ඉවසීම - 1

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉවසීම - 1
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: මිනිස් ජීවිතයේ සිදුවෙන පරීක්ෂණ සහ ඒවාට ඉවසීමෙන් මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද යනු අල් කුර්ආන් පෙන්වන යහ මාර්ග
එකතු කළ දිනය: 2014-02-15
Short Link: http://IslamHouse.com/461258
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉවසීම - 1
78.3 MB
2.
ඉවසීම - 1
Go to the Top