යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. සතුරන් සමඟ සටන් වදින්න, නමුත් සීමාව නොඉක්මවන්න.
2. සටන් බිමේ සහභාගි වුවන් සමඟ පමණක් සටන් කරන්න.
3. සතුරන් වුවත් සාමයට කැමති අයට හිරිහැර නොකරන්න.
4. ජිනීවා ප්රතකාශය සනාථ කළේ මෙයයි
එකතු කළ දිනය: 2014-02-11
Short Link: http://IslamHouse.com/461193
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම
211.9 KB
Open: යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම .pdf
2.
යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම
4.3 MB
Open: යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම .doc
Go to the Top