මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මිනිස් ඉතිහාසයේ විශාල වෙනසක් සිදු අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා සහ එතුමා ගැන විද්වතුන් ප්රයකාශ කළ මත
එකතු කළ දිනය: 2014-02-01
Short Link: http://IslamHouse.com/460451
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?
697.5 KB
Open: මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?.pps
Go to the Top