Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sơ lược về ân phúc các vị Sahabah của Thiên sứ: “Quả thật, các vị Sahabah (bạn đạo) của Nabi Muhammad e là những người tốt đẹp nhất trong nhân loại sau các vị Nabi. Allah đã lựa chọn họ y làm những người đồng hành với vị Nabi của Ngài, họ đã giúp đỡ và ủng hộ Người, Ngài  đã khen ngợi và tuyên dương họ trong Qur’an thiêng liêng của Ngài qua rất nhiều câu Kinh, và Nabi e cũng khen ngợi và tuyên dương họ qua rất nhiều Hadith.
Dưới đây là các câu Kinh và những Hadith tiêu biểu nói về ân phúc của các vị Sahabah y cũng như sự khen ngợi và tuyên dương họ ..”
Thêm vào ngày: 2014-01-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/460188
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi
505.7 KB
: Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi.pdf
2.
Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi
5.5 MB
: Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi.doc
Go to the Top