20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: 20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Sulton bin Abdullah Al-Amry
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hai mươi dẫn chứng giáo lý về ân phúc của Da’wah: “Mặc dù tất cả những điều tốt đẹp này phủ đầy khắp trái đất nhưng vẫn tồn tại những mặt tiêu cực được lan truyền theo thời gian bởi sự thiếu vắng một số những nhà cải thiện trong việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kêu gọi, xây dựng và giảng giải, và bởi một số người có kiến thức và có khả năng cải thiện lại bận rộn với bản thân họ và đã rũ bỏ trách nhiệm bảo vệ tôn giáo ..”
Thêm vào ngày: 2014-01-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/453909
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah
805.1 KB
: 20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah.pdf
2.
20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah
4.9 MB
: 20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah.doc
Go to the Top