සමාජයේ අපේ යුතුකම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සමාජයේ අපේ යුතුකම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: සමාජයේ අප සැමට වගකීම් තිබේ. ඒවා ඉටු කිරීමෙන් සමාජයම යහපත් බවට පත්වන්නේය
එකතු කළ දිනය: 2013-12-26
Short Link: http://IslamHouse.com/452632
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සමාජයේ අපේ යුතුකම
177.5 MB
2.
සමාජයේ අපේ යුතුකම
Go to the Top