Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng:Bộ giáo luật Islam là một bộ luật tổng quát hàm chứa tất cả mọi giáo điều cần thiết liên quan đến con người, đến đời sống, đến xã hội, đến kinh doanh .v.v. trong đó Islam rất quan tâm đến việc duy trì giống nồi nên đã qui định rõ ràng quyền lợi và nhiệm vụ của mỗi cá thể trong gia đình nhằm xây dựng một gia đình bền vững và hạnh phúc.
Thêm vào ngày: 2013-12-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/451471
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng
816.4 KB
: Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng.pdf
2.
Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng
5.1 MB
: Nhiệm Vụ & Quyền Lợi Của Vợ Chồng.doc
Go to the Top