ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දික්කසාද වූ හෝ වැන්දඹු කාන්තාව ඉද්දා නම් කාලය පසු කිරීම සහ ඉහි නීත රීති පහදා දීම
එකතු කළ දිනය: 2013-12-18
Short Link: http://IslamHouse.com/450730
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ
582.1 KB
Open: ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ.pdf
2.
ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ
3.3 MB
Open: ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ.doc
Go to the Top