මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා උපවාසය

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා උපවාසය
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා සුන්නා උපවාසයේ යෙදීමේ වැදගත්කම
එකතු කළ දිනය: 2013-11-06
Short Link: http://IslamHouse.com/448231
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා උපවාසය
353.3 KB
Open: මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා උපවාසය.pdf
2.
මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා උපවාසය
2.7 MB
Open: මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා උපවාසය.doc
Go to the Top