ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජමාල් බදවී
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමයේ කාන්තාවන් දරණ වැදගත් ස්ථානය ගැන මෙහි දී සඳහන් කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2013-10-31
Short Link: http://IslamHouse.com/446252
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්
381 KB
Open: ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්.pdf
2.
ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්
2.5 MB
Open: ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්.doc
Go to the Top