අස් සලාහ්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අස් සලාහ්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අස් සලාහ් පිළිබඳ වැදගත් කරුණු පළමුවන කොටස
එකතු කළ දිනය: 2013-10-31
Short Link: http://IslamHouse.com/446250
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අස් සලාහ්
768.4 KB
Open: අස් සලාහ්.pdf
2.
අස් සලාහ්
3 MB
Open: අස් සලාහ්.doc
Go to the Top