මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ වැදගත් ප්රةතිපත්ති 10ක්

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ වැදගත් ප්රةතිපත්ති 10ක්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මෙලොවේ ජිවිතයේ ප්රلශ්න විසඳා ජය ලබන්නට මුහම්මද් (සල්) තුමාණෝ උපයෝගි කළ ප්ර ත්පත්ති 10 ක්
එකතු කළ දිනය: 2013-10-29
Short Link: http://IslamHouse.com/446030
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ වැදගත් ප්රැතිපත්ති 10ක්
3.8 MB
Open: මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ වැදගත් ප්රැතිපත්ති 10ක්.ppt
Go to the Top