උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දුල් හජ් මස උල්හියියා ක්රිيයාව සිදු කරන්නේ කෙසේද යනු පහදා දීමකි.
එකතු කළ දිනය: 2013-10-19
Short Link: http://IslamHouse.com/443246
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන
363.2 KB
Open: උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන.pdf
2.
උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන
2 MB
Open: උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන.doc
Go to the Top