දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්රි යාවන් ගැන පහදා දීමකි.
එකතු කළ දිනය: 2013-10-05
Short Link: http://IslamHouse.com/442639
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
229.2 KB
Open: දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය.pdf
2.
දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
2.4 MB
Open: දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය.doc
Go to the Top