අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: www.saaid.net සයිදුල් ෆවාඉද් (ප්‍රයෝජනවත් දෑ ඩැහැ ගැනීම) වෙබ් අඩවිය
කෙටි විස්තර: මිනිසුන්ට සිදුවන මානසික ව්යفසන හා දුකට ඉස්ලාම් පෙන්වන ප්රයතිකාර කිහිපයක්
එකතු කළ දිනය: 2013-10-05
Short Link: http://IslamHouse.com/442637
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය
387.6 KB
Open: අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය.pdf
2.
අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය
2.7 MB
Open: අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය.doc
Go to the Top