තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මුස්ලිම්වරයෙකුගේ දෛනික ජීවිතයේ පිරිසිදුකම් කරගන්නේ කෙසේද යයි පැහැදිලි කරයි
එකතු කළ දිනය: 2013-09-19
Short Link: http://IslamHouse.com/440534
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග
780.6 KB
Open: තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග.pdf
2.
තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග
2.1 MB
Open: තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග.doc
Go to the Top