නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මාහිර් රම්ඩීන්
කෙටි විස්තර: මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ විහාහ ජීවිතය ගැන චෝදනා නගන අයට සත්ය්ය පහසුවෙන් පහදා දීමට මෙය උපකාරවේ
එකතු කළ දිනය: 2013-09-19
Short Link: http://IslamHouse.com/440513
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්
421 KB
Open: නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්.ppt
Go to the Top