නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මාහිර් රම්ඩීන්
කෙටි විස්තර: මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ විහාහ ජීවිතය ගැන චෝදනා නගන අයට සත්‍යය පහසුවෙන් පහදා දීමට මෙය උපකාරවේ
එකතු කළ දිනය: 2013-09-19
Short Link: http://IslamHouse.com/440503
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්
25 MB
2.
නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්
Go to the Top