Ang Pagkain at Kasuutan Sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad

apps Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang Pagkain at Kasuutan Sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Wika: Tagalog
Maikling Paglalarawan: Isang pagpapaliwanag sa mga isyu na kaugnay sa mga pagkain at ang kahalagahan ng pagkaalam sa Halal at Haram dito, at gaano kalaki ang epikto nito sa katugunan ng panalangin ng isang Muslim, kalakip ang paglilinaw sa mga kagandahang asal sa pagkain at inumin na siyang ipinag-uutos sa atin ng tunay na relihiyon (Islam). Gayundin naman na binibigyang linaw ng aklat na ito ang mga alituntunin ng mga kasuutan sa Islam kasama ang paglalahad sa ilang mga uri ng mga ipinagbabawal na mga kasuutan.
Petsa ng Pagdagdag: 2013-09-15
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/440338
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 1 )
1.
Ang Pagkain at Kasuutan Sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Detalyadong paglalarawan

 

 

 

 

 

Go to the Top