Ang Pagdarasal ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad

apps Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang Pagdarasal ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Wika: Tagalog
Maikling Paglalarawan: Isang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng larawan at detalyado sa pamamaraan ng Wudu’ (paghuhugas) at Salah (pagdarasal), kalakip ang isang paglilinaw sa kahagahan ng Taharah (paglilinis) sa buhay ng isang Muslim, gayundin ang paglilinaw sa kalagayan ng Salah sa Islam, kasama ang isang paglalahad sa mga Arkan (haligi) at Wajibat (kailangan) ng Salah, dagdag ang isang paglalahad sa isang lipon ng mga paksa na kaugnay sa dakilang seremonya na ito.
Petsa ng Pagdagdag: 2013-09-15
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/440336
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 1 )
1.
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Detalyadong paglalarawan

 

 

 

 

 

Go to the Top