සකාත් ගෙවීම

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සකාත් ගෙවීම
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: සකාත් ගෙවීම සම්බන්දر සම්පූර්ණ විස්තර මෙහි අඩංගුවේ.
එකතු කළ දිනය: 2013-08-26
Short Link: http://IslamHouse.com/439320
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සකාත් ගෙවීම
769.5 KB
Open: සකාත් ගෙවීම.pdf
2.
සකාත් ගෙවීම
572.5 KB
Open: සකාත් ගෙවීම.doc
Go to the Top