Truyện Từ Qur’an - Vu Khống A’-ishah -

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Truyện Từ Qur’an - Vu Khống A’-ishah -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Giới thiệu sơ lược: Truyện Từ Qur’an - Vu Khống A’-ishah -: Đây là một sự kiện quan trọng đã xảy ra ngay trong nhà Rasul – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – do bọn Munaafiq vu khống và hư cấu, nhưng sự việc đã được minh oan bằng mười câu Kinh trong Surah Al-Noor (chương 24). Bọn Munaafiq đã vu khống mẹ của cộng đồng Muslim có đức tin bà A’-ishah với vị Sahabah nam ông Safwaan bin Al-Mu-a’ttal Al-Salamy đã làm chuyện tồi bại. Sau khi sự việc sáng tỏa Rasul đã trừng trị những kẻ phao tin đồn đó về tội vu khống gian dâm những người đức hạnh. Sau đó liệt kê một số bài học quí giáu rút ra được từ sự kiện trọng đại này.
Thêm vào ngày: 2013-08-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/438863
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Câu Chuyện Vu Khống
582.8 KB
: Câu Chuyện Vu Khống.pdf
2.
Câu Chuyện Vu Khống
462.5 KB
: Câu Chuyện Vu Khống.doc
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top