මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: මිනිස් ජීවිතයේ යථාර්ථය, උපත, ජීවිතය සහ විපත ගැනද, මේවා අතර මිනිසා දැනගත් යුතු කරැණු ගැනද මෙම දේශනාව පැහැදිලි කරයි
එකතු කළ දිනය: 2013-07-25
Short Link: http://IslamHouse.com/435610
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර් - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය
79.5 MB
2.
මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය
Go to the Top