අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: රෂීද්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අත් තව්හීද් පිළබඳ පුශ්න හා පිළතුරු මගින් කුඩා දරුවන්ට අල්ලාහ් පටන් ස්වර්ගය හා අපාය සම්බන්ධ සියලු කරුණු ගැන මබා අවබෝධයක් ලබා දීම
එකතු කළ දිනය: 2013-07-25
Short Link: http://IslamHouse.com/435492
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්
189.2 KB
Open: අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්.pdf
2.
අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්
2 MB
Open: අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්.doc
Go to the Top