මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසද්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අප මෙතෙක් කරගෙන ආ විමසුම අනුව මෙහිදී කිතුනු හා හින්දු දහම් මාංශ අනුභවය පිළිබඳව තම ආගමික ග්‍රන්ථයන්හි දක්වා ඇති අදහස් සැළකිල්ලට ගෙන කරුණු ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු. එයටත් වඩා වැදගත් ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙකුගේ ලිපියකින් උපුටා ගත් කොටස් ද මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත
එකතු කළ දිනය: 2013-07-25
Short Link: http://IslamHouse.com/435473
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
374.3 KB
Open: මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්.pdf
2.
මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
2.4 MB
Open: මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්.doc
Go to the Top