මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: සමාජයෙන් මිනි මැරුම් තුරන් කිරීම සඳහා ඉස්ලාමිය නීතිය අනුගමනය ක‍ල යුතුය බව මෙහි පෙන්වා දෙයි
එකතු කළ දිනය: 2013-07-20
Short Link: http://IslamHouse.com/434198
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම
95.8 MB
2.
මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම
Go to the Top