මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: තක්වා නම් බියබැතිමත්කමට වඩා වෙනත් යම් කිසිදු ක‍්‍රියාවක් තුළින් හෝ විනයක් තුළින් හෝ නිවසක අලංකාරය, අභිවෘද්ධිය ලබා ගත නොහැක. සෑම නිවසකම ලොකු, කුඩා, පිරිමි, කාන්තා, යන සෑම සාමාජික සාමාජිකාවක්ම අල්ලාහ්ගේ නියෝගයන් වලට අවනතව ක‍්‍රියා කළ යුතුයි. එමගින් සාර්ථක දිවි පැවැත්මක් ගත කරන්නටත්, නිවැසියන් දහම තුළ කටයුතු කරන්නටත් ඉවහල් වනු ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2013-07-17
Short Link: http://IslamHouse.com/433992
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම
715.6 KB
Open: මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම.pdf
2.
මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම
3.1 MB
Open: මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම.doc
Go to the Top