Chào Đón Tháng Ramadan

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Chào Đón Tháng Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Chào Đón Tháng Ramadan: Đây là bài thuyết giảng khẳng định rằng Ramadan chính là tháng mà người Muslim đang chờ đợi, tháng mà tội lỗi xóa và ân phước được nhân lên, tháng của sự cứu rỗi khỏi hỏa ngục, thế nên hãy chuẩn bị để chào đón nó.
Thêm vào ngày: 2013-07-11
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/433670
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Chào Đón Tháng Ramadan
8.8 MB
: Chào Đón Tháng Ramadan.mp3
Go to the Top