Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay (phần II).
Thêm vào ngày: 2013-07-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/433644
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay
404.5 KB
: Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay.pdf
2.
Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay
3.1 MB
: Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay.doc
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top