Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdur Rohman bin Muhammad bin Qosim
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: “Những công việc của Ramadan”: Là phần tóm lược rất hữu ích về các việc làm cho mùa thiêng liêng và ân phúc, những động lực của tâm hồn cũng như sự quyết tâm song hành với những thời khắc quý báu. Cuốn sách này được tóm lược lại từ quyển Lata-if Al-Ma’arif của Ibnu Rajab Alhambaly.
Thêm vào ngày: 2013-07-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/433638
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali
1.5 MB
: Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali.pdf
2.
Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali
4.5 MB
: Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali.doc
Go to the Top