Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq - cầu xin Allah hài lòng về ông -

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq - cầu xin Allah hài lòng về ông -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -: Đây là bài viết sơ lược về tiểu sử của vị lãnh đạo Islam ông Abu Bakr, một lãnh đạo kế thừa của Rasul, ông là người tốt nhất trong thế giới nhân loại nói chung chỉ sau hàng ngũ Nabi, được cộng đồng Islam đồng thống nhất. Bài viết được rút từ bộ Al-Dhiya’ Al-Lame’ Min Al-Khutab Al-Jawaame’ của Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – cầu xin Allah hài lòng về ông -.
Thêm vào ngày: 2013-07-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/431668
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -
14.7 MB
: Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -.mp3
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top