Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết nêu lên giá trị to lớn cho việc xướng đọc Qur’an, đặc biệt là trong tháng Ramadan và đưa ra vài hình ảnh của U’lama tiền bối với Qur’an.
Thêm vào ngày: 2013-06-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/429994
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc
459.1 KB
: Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc.pdf
2.
Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc
3.3 MB
: Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc.doc
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top