Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích giá trị vĩ đại của tháng Ramadan, trong tháng có một đêm tốt hơn ngàn tháng bình thường.
Thêm vào ngày: 2013-06-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/429986
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan
468 KB
: Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan.pdf
2.
Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan
3.3 MB
: Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan.doc
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top