Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là quyển sách rất hữu dụng và thiệt thực cho cộng đồng Islam như Sheikh nhà thông thái Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz khen tặng. Trong nó hàm chứa biết bao là đều Haram bị giáo lý nghiêm cấm được trích rút từ Qur’an và Sunnah Saheeh. Trong các thể loại Haram đó có loại là đại tội Shirk xóa sạch đức tin của người phạm phải, có tội rất trọng đại mà người vi phạm rất xem nhẹ . . . là tín đồ Muslim biết kính sợ Allah thì cần phải trao dồi kiến thức đúng thật về tôn giáo mình biết đâu là được phép và đâu là bị cấm để tôn thờ Allah bằng kiến thức Islam chân chính.
Thêm vào ngày: 2013-05-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/427318
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo
1.2 MB
: Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo.pdf
2.
Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo
5.1 MB
: Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo.doc
Go to the Top