Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abdul Malik Al-Qosim
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: “Eid (Đại lễ) là sự thờ phượng và tạ ơn”: Điểm qua một số qui định cũng như những lễ nghĩa của ngày Eid, đồng thời lưu ý một số điều sai trái phổ biến.
Thêm vào ngày: 2013-04-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/422630
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn
440.3 KB
: Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn.pdf
2.
Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn
3.8 MB
: Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn.doc
Go to the Top