මූලික ප්‍රතිපත්තිය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මූලික ප්‍රතිපත්තිය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: සුල්ෆි හි පිහිටි තව්ඉය්යා ජාලිය්යාත්හි ශාඛාව
ප්‍රකාශකයා: ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - දුල්ෆි
කෙටි විස්තර: මූලික ප්‍රතිපත්තිය
එකතු කළ දිනය: 2006-04-06
Short Link: http://IslamHouse.com/419
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මූලික ප්‍රතිපත්තිය
1.2 MB
Open: මූලික ප්‍රතිපත්තිය.pdf
2.
මූලික ප්‍රතිපත්තිය
3 MB
Open: මූලික ප්‍රතිපත්තිය.doc
Go to the Top