ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಅ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿ

ಲೇಖನಗಳು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಅ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿ
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ
ಲೇಖಕ : ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಇಬ್ ಅಬ್ದಿಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್
ಅನುವಾದ : ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್. ಎಸ್. ಎಂ
ಪರಿಶೀಲನೆ : ಉಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮದನಿ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆಯ ಉಗಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನವೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2013-02-26
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/414573
ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರೇಬಿಕ್
ಲಗತ್ತುಗಳು ( 2 )
1.
ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಅ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿ
297.6 KB
Open: ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಅ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿ.pdf
2.
ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಅ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿ
5.8 MB
Open: ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದು (ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ)ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಅ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಧಿ.doc
Go to the Top