Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tác giả nói: “Tôi đã nghe được rất nhiều tin về sai sót của đạo hữu Muslim về niềm tin Imam, đôi khi họ cứ tưởng đó là Sunnah nhưng thật ra nó lại là Bid-a’h (cái tân)”. Trong quyển sách này sẽ phân tích cho bạn rõ đâu là niềm tin viễn vong, lời nói sai trái và hành động Bid-a’h đáng khai trừ trong giáo lý Islam.
Thêm vào ngày: 2013-02-20
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/414382
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng
1.3 MB
: Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng.pdf
2.
Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng
5 MB
: Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng.doc
Go to the Top