ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಲ್ ಹುದಾ ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಮಾಸಿಕದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಖುರ್ ಆನ್ ನ ಅನುವಾದಕ , ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕರ್ತ್ಹ್ರ. ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳ ಅನುವಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2013-02-16
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/414180
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರೇಬಿಕ್
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 75 )
Go to the Top