40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ « لا إله إِلا الله»

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: 40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ « لا إله إِلا الله»
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Muhammad bin Marzooq Al-Da’jaani
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: 40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ
“لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ”: Quả thật, các tác giả biên soạn trong giới học giả Islam thường có truyền thống viết tập hợp lại các Hadith về các lời di ngôn cũng như sự giáo huấn của Thiên sứ e. Các Hadith thường là những Hadith xoay quanh các lời di huấn mang ý nghĩa bao quát về căn bản của tôn giáo. Thông thường, các học giả chỉ biên soạn tập hợp các Hadith với một số lượng nhất định không quá con số bốn mươi. Như vậy, với truyền thống biên soạn của một số học giả đã đi trước, theo bước họ tôi biên soạn tập hợp các Hadith nói về ân phúc và giá trị của câu tuyên thệ Shahadah “لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ” mục đích muốn tôn vinh và quan trọng hóa nó để mọi người hiểu rằng nó là yếu tố quan trọng trong tôn giáo và là điều đầu tiên mà các vị Thiên sứ (cầu xin bằng an và phúc lành cho tất cả họ) được Allah ra lệnh phải truyền bá.
Thêm vào ngày: 2012-12-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/410223
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ « لا إله إِلا الله»
5 MB
: 40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ « لا إله إِلا الله».pdf
2.
40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ « لا إله إِلا الله»
4.5 MB
: 40 Hadith nói về ân phúc của câu tuyên thệ « لا إله إِلا الله».doc
Go to the Top