İlmin Fazîleti

Videolar Materyal hakkında bilgi
Adres: İlmin Fazîleti
Dil: Türkçe
Konferansçı: Muhammed Şahin
Yayınlayan: Süley Semti İslâmî Dâvet Bürosu
Kısa Tanım: Şer’î ilmin, dîndeki yeri çok büyüktür. Allah Teâlâ müslümanları dînî ilmi öğrenmeye teşvik ederek onlardan bunu istemiş ve ilim ehlini, ilim ehli olmayanlardan üstün tutmuştur. İlim öğrenerek Allah Teâlâ’yı gereği gibi tanımak, emir ve yasaklarını bilmek, dîni ayakta tutmak gibi sebeplerden dolayı, Allah Teâlâ ilim öğrenmeyi rızâsına yaklaştıran en fazîletli amel ve cennete girmenin en büyük sebeplerinden birisi kılmıştır.Bu sebeple âlimler, peygamberlerin vârisleridir.Dolayısıyla dînî ilmi insanlara mîras olarak bırakan peygamberlerdir. Peygamberlerin mîrası olan bu ilmi alan, onlara vâris olmuş olur. Allah Teâlâ bir kula iyilik dilerse, ona dîninin emirlerini öğrenmenin yollarını kolaylaştırır.
Eklenme tarihi: 2012-12-23
Kısa link: http://IslamHouse.com/409584
Bu kart aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Arapça
Ayrıca bakınız... ( 2 )
Go to the Top