Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Usamah bin Abdullah Khoiyot
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận: Đây là bài thuyết giảng Jumu’ah do Sheikh Usa-mah bin Abdullah Khiyyat – cầu xin Allah phù hộ và che chở cho ông – thuyết giảng vào ngày 21 /11/ 1431 Hijri tức năm 2010 với nhan đề “Phần thưởng dành cho cuộc hành hương được chấp nhận”. Trong bài thuyết giảng này, Sheikh đã trình bày những giá trị của cuộc hành hương Hajj trong giáo luật Islam, qua đó, ông khuyên răn những người đi thực hiện Hajj cố gắng giữ bản thân mình tránh xa những điều làm mất đi ân phước của Hajj cũng như làm mất đi giá trị của nó. Và ông cũng khuyên người bề tôi phải luôn thành tâm vì Allah và luôn tuân thủ và noi theo Sunnah của Thiên sứ của Ngài e.
Thêm vào ngày: 2012-10-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/406093
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận
540.5 KB
: Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận.pdf
2.
Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận
4.9 MB
: Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận.doc
Các chủ đề liên quan ( 7 )
Go to the Top