Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah & Những Việc Nên Làm

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah & Những Việc Nên Làm
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah & Những Việc Nên Làm: Đây là bài thuyết giảng vào thứ sáu ngày 3/Zul Hijjah/1433 H nhằm ngày 19/10/2012 do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo và thuyết trình, trong bài thuyết giảng nhắc nhở tín hữu Muslim hết lòng kính Allah, hãy bắt lấy cơ hội mười ngày đầu của tháng Zul Hijjah mà hành đạo thật tốt. Sau đó nói về ân phước của mười ngày quí báu này và liệt kê ra những cách hành đạo nên làm cho được trong mười ngày này bằng các dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah.
Thêm vào ngày: 2012-10-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/405466
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah & Những Việc Nên Làm
8.4 MB
: Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah & Những Việc Nên Làm.mp3
Xem thêm ( 4 )
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top