Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah: Qua quyển sách nhỏ này chắc chắn các bạn sẽ hiểu được nhiệm vụ của mỗi người Muslim phải làm gì với Hadith, với Sunnah của Rasul –cầu xin bình an và phúc lành cho Người– sau khi đã nghe, đã đọc và đã học. Tác giả sẽ diễn giải rõ ràng thiết thực cộng thêm các bằng chứng Saheeh chính xác, đồng thời đưa ra vài hình ảnh tiêu biểu của Sahabah, của Tabi-e’n, của các U’lama tiếng tăm qua việc tôn trọng của họ dành cho Sunnah, dành cho Hadith.
Thêm vào ngày: 2012-10-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/402222
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah
835.7 KB
: Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah.pdf
2.
Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah
4.7 MB
: Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah.doc
Go to the Top