Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abdul Muhsin Al-Qosim
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah: Đây là bài Khutbah do Sheikh, tiến sĩ Abdul-Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim – cầu xin Allah phù hộ và che chở cho ông – thuyết giảng vào ngày thứ sáu (28/11/1431 H) với chủ đề: “Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của tháng Zhul-Hajjah”. Trong bài thuyết giảng này, ông đã nói về việc hành hương Hajj đến ngôi nhà của Allah, Alharam, và các hồng phúc của nó. Ông đã nêu ra giá trị và ân phúc các việc làm của Hajj từ Qur’an và Sunnah (Sự giáo huấn của Nabi Muhammad e), đồng thời khuyến khích các tín đồ tận dụng cơ hội của những mười ngày đầu tháng Zhul-Hijjah bởi đó là những ngày hồng phúc nhất trong những ngày của năm.
Thêm vào ngày: 2012-10-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/402220
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah
538.9 KB
: Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah.pdf
2.
Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah
3.8 MB
: Hồng Phúc Của Hajj & Mười Ngày Đầu Của Tháng Zhu-Hijjah.doc
Các chủ đề liên quan ( 5 )
Go to the Top